“Quasar” : scurtă istorie

vineri, 10 aprilie 2009


în poză: cenaclul_quasar-unirea, Iaşi 1981Titulatură:

 Clubul UNESCO «Quasar»  Iaşi (QI) , funcţionează în cadrul Casei de Cultură a Studenţilor din Iaşi. Din 2002 este şi partener al Muzeului Literaturii Române din Iaşi în organizarea unor acţiuni din domeniul “literaturilor imaginarului”.

Istoric:

 Clubul UNESCO «Quasar» – Iaşi a fost înfiinţat pe data de 1979.02.25, de către un „grup de iniţiativă“ („fani“, deveniţi ai literaturii science fiction, după lecturarea, mai mult sau mai puţin colectivă, a romanului lui Gérad KLEIN, Seniorii războiului), compus din: Sorin ANTOHI, George CEAUŞU, Dragoş JALUBA, Dan şi Lucian MERIŞCA, George PÂNZARU, Sorin SIMION, Dan PETRESCU şi alţii.
 Aria tematică pe care membrii săi şi-o propuneau era aceea a unui club orientat spre diverse forme de exprimare artistică şi ştiinţifică. Sîmburele activităţii îl forma literatura SF (beletristică, critică şi eseistică de specialitate), cu deschiderile necesare spre genul conex, reprezentat în special de literatura fantastică (de la fantasticul clasic pînă la fantasy) şi de avangardă. Diversele forme de exprimare artistică în perimetrul specificat nu au fost evitate; muzică electronică, grafică, pictură, colajul, fotografia, teatru, modern-dance etc. Erau, de asemenea, bine primite la şedintele clubului teoriile "ştiintifice-dar-fantastice-deocamdată" intersectînd ştiinţele de frontieră şi CNI-urile (Cazurile Neelucidate Încă). 
 Infiinţarea cenaclului a coincis – poate nu întîmplător – cu primele luări de cuvînt, manifeste artistice şi apariţii ştiinţifice ale autorilor tineri reuniţi, din 1980, sub genericul "noului val" din science fiction-ul românesc (sau, natural, al generaţiei '80). Era vorba de o viziune nouă asupra literaturii SF româneşti, impusă de studenţi sau absolvenţi de institute de învăţămînt superior (marea majoritate, cu profil politehnic) care defineau "noul val" printr-un mod inedit de înţelegere a literaturii SF, depăşindu-se modalitatea artistică prin asimilarea ei într-un mod de a fi.
Aflîndu-se (doar cu mici perioade de eclipsă) în primele rînduri ale science fictionului tînăr, cenaclul "Quasar" a reprezentat constant o marcă de prestigiu, o garantie a calităţii. Grupul ieşean a cultivat în mod constant criteriile quasi...profesioniste, respingînd compromisurile, lansînd sau atrăgînd în orbita sa autori ale căror nume sunt astăzi cunoscute. 
 Iniţial, între 1979.02.23 şi 1998, s-a numit Cenaclul “Quasar”; din primăvara lui 1998 a purtat mereu actuala titulatură – Clubul UNESCO “QUASAR” – fiind membru al familiei cluburilor UNESCO.
 În activitatea cubului se disting patru perioade „istorice“ (evident, datele trecute în parantezele care urmează au doar rolul unor „jaloane temporale“ formale).
 Prima etapă (1979.02.25 – 31.12.1989), de peste 10 ani, a purtat pecetea înconfundabilă a celui care a fost Dan MERIŞCA, un factotum organizatoric, ce a direcţionat activitatea cenaclieră spre aproape toate formele de manifestare culturală – SF şi chiar neSF – specifice epocii.
 A II-a etapă (1990.01.01 – 21.11.1991), de aproape 2 ani, s-a individualizat printr-un oarecare „recul“ al întregii activităţi, timpul respectiv reprezentând, pentru toată lumea (inclusiv şi pentru quasarişti), o perioadă de frământări, căutări şi chiar încercări de „evadare“ spre alte oportunităţi deschise de evenimentele din decembrie '89.
 Dar moartea tragică a lui Dan (1991.11.21) îi strânge din nou „sub drapel“ pe majoritatea quasariştilor – sub conducerea unui triumvirat alcătuit din George CEAUŞU, Vlad-Romeo FRÂNGHIU şi Lucian MERIŞCA, primul devenind liderul incontestabil al următoarei perioade.
 A III-a etapă (1991.11.21 – 31.12.2000), cea „clasică“ (sau „ceauşu-istă“), a durat 9 ani, şi s-a caracterizat printr-un „trend“ aproape permanent ascendent (cu inerente mici „suişuri“ şi coborâşuri“), în care se cristalizează o aşa-numită „filozofie Quasar“, care constă mai puţin în a „prozelita“, cât în a organiza, a edita şi a scrie SF. Şi, tot acum (şi aici, numai la Iaşi), se cristalizează o modalitate specifică SF-iştilor, de a „privi“ şi interfera cu fenomenul cultural românesc, în ansamblu, modalitate care va sta la baza transformării clubului, în următoarea etapă, într-o adevărată „mişcare culturală“.
 „Inflenţa culturală“ a clubului pe arealul moldav creşte constant, în timp ce calitate scriiturii practicate de membrii cenaclului creşte exponenţial. Şi nu întârzie să apară şi noii scriitori consacraţi ai momentului: Marian Emanuel COMAN, Dan N. DOBOŞ, Cătălin SANDU, Paul GUSBETH-TATOMIR, Andrei VALACHI.
 Se reuşeşte – pentru prima dată în istoria cenaclieră – organizarea la Iaşi a unor manifestări cu caracter internaţional (printre invitaţi, Philip CURVAL şi Gérad KLEIN).

 În plus, în anul 1998, cenaclul se transformă în Club UNESCO.

 A IV-a etapă [2000.12.31 – prezent (2006)], cea „contemporană“, are drept trăsătură definitorie transformarea CUQ – pentru membrii săi aparent „pe nesimţite“ – într-un curent cultural de sine stătător (asemănător, păstrând proporţiile, Junimii de acum două secole), centrat pe activitatea organizatorică şi scriitoricească a „coloanei vertebrale“ a “Quasarului”: Petronela BĂLŢATU, George CEAUŞU, Ramona Andreea COSTACHE, Vlad-Romeo FRÂNGHIU, Carmen MAFTEI, Lucian MERIŞCA, Mihai PRICOP, Cătălin SANDU, Paul GUSBETH-TATOMIR.
 Se impun definitiv, ca scriitori, Marian Emanuel COMAN, Dan N. DOBOŞ, Carmen MAFTEI, Cătălin SANDU, Paul GUSBETH-TATOMIR.
 Întreaga activitatea a “Quasar”-ului se reflectat în manifestările organizate de quasarişti (sau la care aceştia au participat) şi s-a concretizat în materialele (scrise, grafice, filmice etc.) editate sub sigla (sau egida) “Quasar”-ului.
Locaţie:
 România; Iaşi; Casa de Cultură a Studenţilor, Str. „Vasile Conta“; 30; tel.: 0232/410615; Quasar_SF@yahoogroups.com; Muzeul Literaturii Române, Str. Vasile Pogor, tel.: 0232/410340, muzeul_lit_iasi@hotmail.com.
 Cenaclul şi-a desfăşurat (şi îşi desfăşoară activitatea) cu acordul şi în spaţiile puse la dispoziţie de CCS – Iaşi (Sălile “Intim” şi “Azur”) şi Muzeul Literaturii Române (Muzeul “Nicolae Gane” şi Sala “Pod-Pogor fiul”).

Organizare:

 “QI” este o organizaţie culturală, tip „club“ (în care predomină activităţile de cenaclu) fără personalitate juridică, ai cărei membri participă benevol la activităţile pe care şi le propun.

  articol de: Vlad-Romeo FRÂNGHIULabels:

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu